Badania

Ewaluacja realizowanych projektów:

 

 

  • Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Łodzi – Łódzkie Centrum Wolontariatu (2015 – 2016)

raport do pobrania

  • Wolontariusz jako lokalny animator (2016)

raport do pobrania

  • Projekty realizowane w latach 2008 – 2015

publikacja

  • Akademia Wolontariatu Seniora II (2015)

publikacja

  • Akademia Wolontariatu Seniora (2014)

publikacja

  • Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Łodzi – Przepis na wolontariat (2013 – 2014)

raport do pobrania

broszurka podsumowująca 1-4

broszurka podsumowująca 2-3

  • Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie (2012 – 2014)

diagnoza problemu

raport_ewaluacyjny projektu

broszurka podsumowująca

  • Projekty realizowane w latach 2008 – 2012

raport do pobrania 1-4

raport do pobrania 2-3

  • Centerko – rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej w wieku 19-29 lat poprzez wolontariat (2008 – 2009)

raport aktywności wolontarystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym