Badania

Ewaluacja realizowanych projektów:

 

 • Wojewódzkie Centrum Wolontariatu (WCW) – wsparcie rozwoju wolontariatu w woj. łódzkim II (2023)

raport do pobrania

 • Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat (2021 – 2023)

raport końcowy

raport cząstkowy

raport początkowy

skrócony raport z ewaluacji

 • Narzędziownik animatora 60+ (2023)

broszurka innowacji z instruktażem

 • Luzaki Senioraki – promocja kultury hip-hop 60+ (2022)

raport do pobrania

 • Przeprowadzenie działań zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu (2022)

raport do pobrania

potrzeby szkoleniowe koordynatorów i społeczników

 • Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu (2021)

raport do pobrania

 • Przeprowadzenie działań zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu (2021)

raport do pobrania

 • Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu (2019 – 2020)

raport do pobrania

 • Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego (2019 – 2020)

raport do pobrania

publikacja

 • Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu (2017 – 2018)

raport do pobrania

 • Akademia Wolontariatu III – Jak w rodzinie (2018)

raport do pobrania

 • Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy (2017 – 2018)

raport do pobrania

publikacja

 • Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Łodzi – Łódzkie Centrum Wolontariatu (2015 – 2016)

raport do pobrania

 • Wolontariusz jako lokalny animator (2016)

raport do pobrania

 • Projekty realizowane w latach 2008 – 2015

publikacja

 • Akademia Wolontariatu Seniora II (2015)

publikacja

 • Akademia Wolontariatu Seniora (2014)

publikacja

 • Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Łodzi – Przepis na wolontariat (2013 – 2014)

raport do pobrania

broszurka podsumowująca 1-4

broszurka podsumowująca 2-3

 • Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie (2012 – 2014)

diagnoza problemu

raport_ewaluacyjny projektu

broszurka podsumowująca

publikacja

 • Projekty realizowane w latach 2008 – 2012

raport do pobrania 1-4

raport do pobrania 2-3

 • Centerko – rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej w wieku 19-29 lat poprzez wolontariat (2008 – 2009)

raport aktywności wolontarystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym