Działania

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenia – włącz się w realizację naszych programów!

Działalność Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” w dużej mierze opiera się na realizacji programów tematycznych. Każdy z nich odpowiada na potrzeby i problemy społeczne różnych grup (np. osób wykluczonych społecznie), rozwiązując je poprzez wolontariat.

Specjalizujemy się w realizacji następujących programów:

  • wolontariat seniorów
  • wolontariat integracyjny
  • wolontariat młodzieżowy
  • wolontariat pracowniczy
  • wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej
  • wolontariat animacyjny/akcyjny

Odbiorcy programów tematycznych

Z naszych programów może skorzystać każdy, kto wyraża chęć i gotowość do pełnienia roli wolontariusza w podmiotach pożytku publicznego, uprawnionych do korzystania ze wsparcia wolontariuszy.

Realizacja poszczególnych programów odbywa się za pomocą opracowanych narzędzi oraz projektów „szytych na miarę”, odpowiadających na daną potrzebę.

Nasze wartości

Posiadamy doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę w organizacji tematycznych programów wolontariackich, zdobyte w toku wieloletniej działalności Centrum Wolontariatu i realizacji projektów na rzecz osób potrzebujących.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najciekawszymi projektami, zrealizowanymi w latach 2008 – 2015.

Publikacja do pobrania tutaj