Informacje dla organizacji

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORGANIZACJI

Dane organizacji:StowarzyszenieFundacjaGrupa religijna, przykościelnajednostka administracji państwowejjednostka podległa organom administracji państwowejosoba prywatna
uczeństudentpracującyrencistaemerytbezrobotnyniepracujący z wyboruinne

Wypełnij jeśli wyżej wybrałeś "inne"


praca z dziećmi i młodzieżąpraca z osobami starszymi i dorosłymi ( pomoc w czynnościach dnia codziennego, dotrzymywanie towarzystwa, wypełnianie czasu wolnego)prace biurowetłumaczenia: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, migowy, Breille’a, inneinformatyka, komputer, Internetfundrising, pozyskiwanie funduszy, sponsorówpublic relations, marketingpisanie, redagowanie tekstów, ulotek, biuletynówpomoc w organizowaniu imprez, festynów, akcji, uroczystości, konferencjipraca ze zwierzętamiochrona i pielęgnacja przyrodykoordynowanie / realizacja projektówpomoc humanitarna (pozyskiwanie darów, klęski żywiołowe)wolontariat za granicąpraca w świetlicy, prowadzenie zajęć, warsztatów, wypełnianie czasu wolnegopomoc w nauce: zakres szkoły podstawowej klasy I – VI - przedmioty humanistycznepomoc w nauce: zakres szkoły podstawowej klasy I – VI - przedmioty ścisłepomoc w nauce: zakres szkoły podstawowej klasy I – VI - język obcypomoc w nauce: zakres gimnazjum - przedmioty humanistycznepomoc w nauce: zakres gimnazjum - przedmioty ścisłepomoc w nauce: zakres gimnazjum - język obcypomoc w nauce: zakres szkoły średniej - przedmioty humanistycznepomoc w nauce: zakres szkoły średniej - przedmioty ścisłepomoc w nauce: zakres szkoły średniej - język obcyinne

Wypełnij jeśli wyżej wybrałeś "inne"
Wypełnij jeśli wyżej wybrałeś "język obcy" zakres szkoły podstawowej klasy I - VI
Wypełnij jeśli wyżej wybrałeś "język obcy" zakres gimnazjum
Wypełnij jeśli wyżej wybrałeś "język obcy" - zakres szkoły średniej


pomoc niepełnosprawnym (fizycznie, umysłowo)oświata, edukacja, wychowaniesport, turystykawspółpraca międzynarodowa, integracja europejskaekologia, ochrona środowiskaszpitale, rehabilitacja, ochrona zdrowiawspieranie i wypełnianie czasu wolnego osób starszych i dorosłychhospicjawolontariat za granicąwięziennictworesocjalizacjakultura, sztuka, ochrona zabytków i tradycjikościoły, ruchy religijne, wyznanioweprawa człowieka (np. mniejszości narodowe, równość płci)bezdomnośćuchodźcywieś, rolnictwobezrobocieinne

Wypełnij jeśli wyżej wybrałeś "inne"karta zgłoszeniowa organizacji

regulamin RODO