Wolontariat młodzieżowy

Wolontariat młodzieżowy realizowany jest głównie w ramach kół młodzieżowych (PCK, Caritas) oraz tzw. „Szkolnych Klubów Wolontariusza” (SKW). Program SKW zainicjowany został przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu w 2006 roku, a rok później w ramach projektu „Szkolne Kluby Wolontariusza śladami kultury żydowskiej” powstało 16-cie pierwszych Klubów na terenie łódzkich szkół. 

Głównym celem programu jest wolontaryjna aktywizacja młodzieży ze szkół oraz ujęcie spontanicznych chęci do działania młodych ludzi w bardziej stałe i usystematyzowane ramy organizacyjne. Koła rozwijają działalność, zarówno na zewnątrz- wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły- na rzecz jej samej społeczności uczniowskiej. Szkolne Koła Wolontariatu realizują własne projekty i inicjatywy lub włączają się w wydarzenia w regionie współpracując z różnymi podmiotami. 

Cele działań SKW: 

  • wspieranie uczniów w organizowaniu pomocy, 
  • zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych młodzieży, 
  • lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania, 
  • stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne, 
  • wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy, 
  • zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi, 
  • zapobieganie patologii społecznej, 
  • poznanie struktur działania sektora pozarządowego. 

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” od samego początku istnienia współpracuje z młodzieżą i angażuje ją do działań społecznych. Organizuje szkolenia w szkołach, animuje tworzenie SKW oraz realizuje inicjatywy młodzieżowe. Dzięki programowi Młodzież w działaniu wolontariusze samodzielnie opracowali projekt pt. „Epidemia Pozytywnej Energii” dedykowany dla dzieci i młodzieży z łódzkich świetlic środowiskowych. Ponadto, „Centerko” zachęca do wolontariatu młodzież ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Socjoterapeutycznych.