Wolontariat młodzieżowy

Wolontariat młodzieżowy realizowany jest głównie w ramach kół młodzieżowych (PCK, Caritas) oraz tzw. „Szkolnych Klubów Wolontariusza” (SKW). Program SKW zainicjowany został przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu w 2006 roku. Głównym celem programu jest wolontarystyczna aktywizacja młodzieży ze szkół oraz ujęcie spontanicznych chęci do działania młodych ludzi w bardziej stałe i usystematyzowane ramy organizacyjne. Koła rozwijają działalność, zarówno na zewnątrz- wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły- na rzecz jej samej społeczności uczniowskiej. Szkolne Koła Wolontariatu realizują własne projekty i inicjatywy lub włączają się w wydarzenia w regionie współpracując z różnymi podmiotami.

Cele działań SKW:

 • wspieranie uczniów w organizowaniu pomocy
 • zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych młodzieży
 • lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania
 • stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne
 • wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy
 • zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi
 • zapobieganie patologii społecznej
 • poznanie struktur działania sektora pozarządowego

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” od samego początku istnienia współpracuje z młodzieżą i angażuje ją do działań społecznych. Organizuje szkolenia w szkołach, animuje tworzenie SKW oraz realizuje inicjatywy młodzieżowe. Dzięki programowi Młodzież w działaniu wolontariusze samodzielnie opracowali projekt pt. „Epidemia Pozytywnej Energii” dedykowany dla dzieci i młodzieży z łódzkich świetlic środowiskowych. Ponadto, „Centerko” zachęca do wolontariatu młodzież ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Socjoterapeutycznych.

W 2007 r. w ramach projektu „Szkolne Kluby Wolontariusza śladami kultury żydowskiej” zainicjowanych zostało 16 Klubów na terenie łódzkich szkół, z czego aktualnie aktywnie funkcjonują tylko 3:

SKW istnieją również w wielu łódzkich szkołach niezależnie, poza strukturą OSCW, np.:

 • Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 190
 • Szkolne Koło Wolontariatu XXIV Liceum Ogólnokształcącego
 • Klub „Wolontariat ma sens” przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2
 • Młodzieżowy Wolontariat Fundacji „Happy Kids”,

z którymi aktywnie współpracuje Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”.