Wolontariat młodzieżowy

Wolontariat młodzieżowy realizowany jest głównie w ramach kół młodzieżowych (PCK, Caritas) oraz tzw. „Szkolnych Klubów Wolontariusza” (SKW). Program SKW zainicjowany został przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu w 2006 roku. Głównym celem programu jest wolontarystyczna aktywizacja młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ujęcie spontanicznych chęci do działania młodych ludzi w bardziej stałe i usystematyzowane ramy organizacyjne. Klub rozwija działalność zarówno na zewnątrz, wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły, na rzecz jej samej społeczności uczniowskiej.

Cele działań SKW:

  • zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych młodzieży
  • lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania
  • stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne
  • wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy
  • zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi
  • zapobieganie patologii społecznej
  • poznanie struktur działania sektora pozarządowego

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” od samego początku istnienia współpracuje z młodzieżą i angażuje ją do działań społecznych. Organizuje szkolenia w szkołach, animuje tworzenie SKW oraz realizuje inicjatywy młodzieżowe. Dzięki programowi Młodzież w działaniu wolontariusze samodzielnie opracowali projekt pt. „Epidemia Pozytywnej Energii” dedykowany dla dzieci i młodzieży z łódzkich świetlic środowiskowych. Ponadto, „Centerko” zachęca do wolontariatu młodzież ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Socjoterapeutycznych.

W 2007 r. w ramach projektu „Szkolne Kluby Wolontariusza śladami kultury żydowskiej” zainicjowanych zostało 16 Klubów na terenie łódzkich szkół, z czego aktualnie aktywnie funkcjonuje 5: