Wolontariat seniorów

Program Wolontariatu seniorów opracowany został przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu, a jego podstawowym celem jest promocja wolontariatu w grupie osób powyżej 50-tego roku życia i wypracowanie modelu rozwijania wolontariatu 50+. Wolontariat to nie tylko szansa na stały kontakt z ludźmi i wzbogacanie swoich doświadczeń, to sposób życia, który pozwala czuć się potrzebnym.

Program obejmuje bloki działań:

  • badanie postaw wobec wolontariatu 50+
  • szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy
  • lokalne partnerstwo na rzecz wolontariatu 50+
  • kampania edukacyjna i promocja modelu wolontariatu 50+

Korzystając z wypracowanego modelu oraz doświadczeń pochodzących z okazjonalnej współpracy z seniorami podczas akcji i wspólnych przedsięwzięć wolontarystycznych, RCW „Centerko” opracowało autorski program wolontariatu 50+. Pilotażowe działania zostały podjęte w 2012 r. ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Seniorzy m.in. odwiedzali chorych w szpitalach i domach pomocy społecznej, organizowali imprezy i wydarzenia dla dzieci oraz wspomagali poszukiwania osób zaginionych. Pomysł ten spotkał się z pozytywną opinią Akademii Filantropii w Polsce i nagrodzony w konkursie Zysk Dojrzałości w kategorii „Organizator wolontariatu przyjazny osobom 50+”. Tak narodził się projekt „Akademia Wolontariatu Seniora” (AWS), finansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS. AWS to przestrzeń, w której seniorzy mogą się spotkać, rozwijać swoje zainteresowania, integrować z młodzieżą oraz realizować projekty wolontarystyczne. Dodatkowo, dzięki dodatkowej opcji, jaką stanowią spotkania kawiarenkowe oraz szkolenia i warsztaty artystyczne (teatralne, literackie, taneczne, fotograficzne), wolontariusze zyskują dodatkowe umiejętności i inspiracje, przydatne w wolontariacie. Akademia funkcjonuje w „Centerku” od 2014 roku, ciesząc się dużym zainteresowaniem seniorów, sympatyków wolontariatu oraz Partnerów. Otrzymała wpis Rzecznika Praw Obywatelskich do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk” na rzecz społecznego uczestnictwa osób starszych oraz główną nagrodę w konkursie „Drzewo Pokoleń” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kategorii „organizacja pozarządowa”.