Wolontariat pracowniczy

Wolontariat Biznesu to program propagujący wolontariat pracowniczy (corporate volunteering). Jest to specyficzny element „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR – Corporate Social Responsibility), na którą składa się wiele działań polegających na dobrowolnym uwzględnianiu w swojej strategii ważnych interesów społecznych i ochrony środowiska.  

Cechą wyróżniającą tę formę wolontariatu jest to, że jest on stymulowany i- do pewnego stopnia- organizowany przez pracodawcę. Polega on na angażowaniu pracowników firm w działalność wolontaryjną na rzecz organizacji społecznych. 

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” wdraża program wolontariatu pracowniczego do swoich działań, ale ma już na tym polu drobne sukcesy.

Wolontariusze „pracowniczy” wspierają głównie imprezy okolicznościowe oraz współpracują przy okazji organizacji ważnych wydarzeń, np. maratonów sportowych. Sektor biznesu coraz bardziej zauważa pracę działaczy RCW, dlatego chętniej wspiera rzeczowo i osobowo realizowane inicjatywy społeczne. W Centrum pojawiają się również pojedynczy wolontariusze-przedstawiciele różnych branż i zawodów, którzy oferują bezpłatną pomoc przy tłumaczeniach, pracach graficznych i komputerowych, czy prowadzeniu warsztatów tematycznych. „Centerko” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowisk korporacyjnych, wspierając wdrażanie wolontariatu pracowniczego w firmach oraz dzieląc się “dobrymi praktykami” w ramach spotkań branżowych.  

Dla każdego klienta posiada specjalną ofertę „szytą na miarę” i odpowiadającą indywidualnym potrzebom.