Kim jesteśmy

Regionalne Centrum Wolontariatu „CENTERKO”

Biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej promujące wolontariat jako formę aktywizacji zawodowej.

Głównym celem RCW jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji, dlatego działamy w wielu obszarach:

 • szpitale i hospicja
 • edukacja
 • sport
 • kultura i sztuka
 • ośrodki pomocy społecznej
 • zwierzęta
 • ekologia
 • wykluczenie społeczne (niepełnosprawni, chorzy, starsi, bezrobotni, bezdomni, samotni, uchodźcy i cudzoziemcy)
 • biznes (wolontariat pracowniczy)

Zajmujemy się profesjonalnym przygotowywaniem osób chcących pełnić funkcję wolontariuszy lub koordynatorów wolontariatu oraz kierowaniem wolontariuszy do podmiotów, w których mogą działać społecznie na wielu polach. Ponadto, szerzymy wiedzę z zakresu wolontariatu w środowisku lokalnym, aby pokazywać zalety i nieograniczone korzyści tej działalności.
Nasze mocne strony to: doświadczenie, wiedza i informacja, a także potencjał ludzki. Chcemy docierać wszędzie, gdzie potrzebna jest pomoc, promować ideę wolontariatu wśród grup defaworyzowanych oraz integrować różne grupy społeczne. Działania „Centerka” są potwierdzone certyfikatem Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, przyznawanym w ramach programu „Dobrywolontariat.pl” oraz sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.

Nasze cele i zadania:

 • prowadzenie stałej rekrutacji wolontariuszy i organizacji
 • poszukiwanie odpowiednich dla indywidualnych możliwości i predyspozycji miejsc pracy wolontarystycznej
 • przeszkolenie w zakresie pracy wolontarystycznej
 • kierowanie wolontariuszy do organizacji
 • koordynowanie pracy wolontariuszy przy otwartych imprezach kulturalnych organizowanych na terenie województwa
 • sprawowanie nad wolontariuszami opieki podczas wykonywania przez nich świadczeń wolontarystycznych
 • prowadzanie na bieżąco monitoringu współpracy pomiędzy RCW, a instytucjami korzystającymi z jego usług
 • promocja działań i idei wolontariatu.

Rolą RCW jest dobór odpowiednich zadań do preferencji wolontariuszy, ich oczekiwań, umiejętności, doświadczenia, motywacji oraz możliwości. Zakres ofert dla ochotników jest bogaty, począwszy od prac biurowych, pomocy przy organizacji konferencji, eventów, animacji czasu dzieciom, po specjalistyczne usługi- porady prawne, księgowe, opracowanie materiałów na stronę internetową.

Od 30.06.2014 r. należymy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Regulamin RCW Centerko