Dla Partnerów

Podmioty uprawnione do korzystania ze wsparcia wolontariuszy w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” mogą bezpłatnie:

  • korzystać z usług pośrednictwa wolontaryjnego oraz aktualizować ogłoszenia w internetowej bazie ofert;
  • zamieszczać informacje o działaniach społecznych i organizowanych wydarzeniach w newsletterze i social mediach;
  • wystąpić o patronat honorowy i posługiwać się logotypem Centrum;
  • promować swoją działalność podczas Urodzin Centerka i Gali Wolontariatu.

wniosek o patronat

logotyp do pobrania

Podmioty komercyjne i niewspółpracujące z Centrum Wolontariatu „Centerko” mogą korzystać z jego usług odpłatnie.

usługi promocyjne

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując z naszym biurem: kontakt@centerko.org