Informacje dla wolontariuszy

Dołącz do nas !!!

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij na adres: kontakt@centerko.org

Ważne!

Nie kierujemy wolontariuszy do świadczenia usług w obszarze sektora prywatnego (działalność gospodarcza) oraz klientów indywidualnych (mieszkania prywatne), zgodnie z Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie.