Dla koordynatorów

„Zarządzanie wolontariatem”

Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy, a także pozyskanie podstawowych kompetencji oraz umiejętności z zakresu zarządzania wolontariuszami. Podczas warsztatu uczestnicy poznają metody wdrażania programu wolontariackiego, budowania współpracy zespołowej, jak również zagospodarowania potencjału poszczególnych wolontariuszy. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak pozyskać, motywować i utrzymywać wolontariuszy. Poznają oraz przećwiczą sposoby efektywnej, uregulowanej prawnie kooperacji z ochotnikami, której podstawą jest dobra komunikacja w zespole. Uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich modułach szkoleniowych uzyskają certyfikat koordynatora pracy wolontariackiej.

ADRESACI

Szkolenie dedykowane jest liderom, koordynatorom, pracownikom oraz wolontariuszom organizacji, czy instytucji, zainteresowanym prowadzeniem programów wolontariackich i współpracą z wolontariuszami. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pracować z grupą według sprawdzonych metod, w oparciu o najskuteczniejsze praktyki.

ZALETY

Szkolenie oparte jest na metodologii wypracowanej przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, wzbogaconej o aspekty lokalne i wieloletnie doświadczenie współpracy z koordynatorami pracy wolontariackiej. Ma na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę, podnosić efektywność poprzez rozwój umiejętności zarządzania innymi. Warsztat inspiruje do rozwoju programów wolontariackich w organizacji oraz do budowania postawy profesjonalnego i zaangażowanego menadżera wolontariatu. Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych, angażujących intelekt i emocje (prezentacje trenerskie, praca w parach, dyskusja na forum, gry szkoleniowe, zabawy edukacyjne). Kluczowymi elementami są: wzbogacenie wiedzy z zakresu wolontariatu, trening umiejętności, rozwój osobistych kompetencji w tematyce szkolenia. Warsztat odbywa się w sesji dwudniowej, całościowo trwa 16 godzin (istnieje możliwość modyfikacji według potrzeb klienta). Jest prowadzony przez doświadczonych trenerów.

KORZYŚCI

Pozyskanie wiedzy z zakresu:

  • aktów prawnych i dokumentów regulujących współpracę z wolontariuszami,
  • źródeł, procesów i metod rekrutacji wolontariuszy,
  • sposobów motywowania pozafinansowego.

Wzmocnienie umiejętności w obszarze:

  • planowania i wdrażania programu wolontariackiego,
  • wyznaczania celów, delegowania zadań, monitoringu działań wolontariuszy,
  • stosowania rozwiązań poprawiających współpracę z wolontariuszami w sytuacjach kryzysowych.

Budowanie tożsamości koordynatora wolontariatu:

  • bilans mocnych stron i obszarów rozwojowych,
  • tworzenie Indywidualnego Planu Rozwojowego.