Szkolenia

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie? Skorzystaj z naszych szkoleń!
Naszym celem jest rozwój profesjonalnego wolontariatu poprzez wzmocnienie kompetencji wolontariuszy oraz osób zarządzających pracą wolontariuszy.

Odbiorcy szkoleń

Szkolenia dedykujemy podmiotom pożytku publicznego, uprawnionym do korzystania ze wsparcia wolontariuszy, m.in. administracji rządowej i samorządowej, ośrodkom pomocy społecznej, ośrodkom zdrowia, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym. Szkolenia adresujemy do liderów, menadżerów, koordynatorów i przyszłych wolontariuszy.

Zakres tematyczny

Szkolenia standardowe:
• Zarządzanie wolontariatem – dla koordynatorów wolontariatu
• Wolontariat w pierwszych krokach – dla wolontariuszy
Szkolenia autorskie:
• Wolontariat kompetencyjny
• Wolontariusz jako lokalny animator
• Wolontariat seniorów
• Wolontariat osób zagrożonych wykluczeniem, w tym z zaburzeniami psychicznymi
• Wolontariat pracowniczy
• Wolontariat w szkole
• Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Szkolenia organizujemy na terenie województwa łódzkiego. Szczegółowych informacji udziela koordynator Magdalena Korczyk-Waszak (magda@centerko.org)

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleniową

i zgłoś do nas zapotrzebowanie szkoleniowe