Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej

„Wolontariat w OPS” to program wspierania rozwoju wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej poprzez działania szkoleniowe, doradcze i promocyjne, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie od 1997 roku.

Celem programu jest edukacja kadry w zakresie wdrażania wolontariatu w ośrodku i lokalnym środowisku, zarządzania wolontariatem oraz integracja środowiska Ośrodków Pomocy Społecznej wokół wolontariatu.

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” od samego początku wdraża wytyczne wolontariatu OPS w toku realizowanych projektów, m. in. „Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy” w ramach Programu Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego w Łodzi. Wolontariusze chętnie pomagają podopiecznym Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej – udzielają nieodpłatnie korepetycji, wspierają naukę i czas wolny dzieciom. Realizują również wiele działań na rzecz świetlic środowiskowych oraz innych placówek pomocy społecznej. Na początku 2016 r. we współpracy z Tesco przygotowali zabawę dla rodzin zastępczych w formie gry miejskiej „Śladami postaci z łódzkich bajek”. Pomoc świadczona jest w domach rodzin, na terenie szkół, bądź w RCW. Prócz wsparcia podopiecznych, Regionalne Centrum Wolontariatu, świadczy szeroki zakres usług dla pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie wdrażania i realizacji programów wolontariackich, pośrednictwa wolontariatu oraz szkoleń (szczegóły w zakładce szkolenia).

Zachęcamy do zapoznania się z programem wolontariatu OPS, opracowanego przez wolontariuszy w 2011 r.