Misja

Promowanie idei wolontariatu jako szansy na wszechstronny rozwój aktywnego społeczeństwa w regionie.

Wizja:

Największe centrum wolontariatu w województwie łódzkim.

Staramy się kreować rzeczywistość, w której kultura wolontariatu jest integralną częścią społeczeństwa, a zaangażowanie obywateli w aktywność społeczną naturalnym sposobem życia.

Nasze Centrum jest miejscem, w którym każda osoba ma możliwość znalezienia odpowiedniej formy wolontariatu, zgodnie z jej pasjami i umiejętnościami. Pracujemy na rzecz tworzenia zjednoczonej i wspierającej zbiorowości, w której organizacje pozarządowe, podmioty i instytucje publiczne oraz inni działacze mają szansę kooperacji dla dobra wspólnego.

Proponowane działania inspirują do pozytywnych zmian, rozwiązywania problemów społecznych i tworzenia trwałego wpływu na lokalne otoczenie. Dzięki naszym wysiłkom społeczność jest bardziej otwarta, empatyczna i gotowa do aktywnego udziału w tworzeniu “lepszego jutra”.

Ta wizja podkreśla długoterminowy cel Regionalnego Centrum Wolontariatu, jakim jest budowanie wspólnoty, w której wolontariat jest powszechnie akceptowaną i cenioną wartością, a zaangażowanie obywateli przyczynia się do pozytywnych zmian społecznych.


Strategiczne działania:

  • realizacja szkoleń dla wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu
  • promowanie i informowanie ochotników o ofertach wolontariatu oraz możliwościach rozwoju poprzez działalność wolontariacką
  • tworzenie materiałów edukacyjnych na temat wolontariatu
  • organizacja imprez promujących wolontariat w woj. łódzkim wraz z nagradzaniem najaktywniejszych społeczników
  • współpraca z instytucjami i NGO oraz potencjalnymi Partnerami, zainteresowanymi wspieraniem działań wolontariackich
  • inicjowanie spotkań, warsztatów i wydarzeń mających na celu budowanie sieci współpracy


Nasza dewiza to: „niosąc pomoc innym, pomagamy sobie”