Dla wolontariuszy

„Wolontariat w pierwszych krokach”

Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i pozyskanie informacji z zakresu wolontariatu. Podczas warsztatu uczestnicy: poznają rodzaje i formy wolontariatu, obszary, w które mogą zaangażować się jako wolontariusze oraz praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z organizacjami; analizują korzyści płynące z podejmowania działań wolontariackich; uczą się budować pozytywne relacje w zespołach wolontariackich oraz planować indywidualną ścieżkę rozwoju. Uczestnicy, którzy wezmą udział w szkoleniu uzyskają zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania świadczeń wolontaryjnych. Szkolenie trwa 4 godziny.

ADRESACI

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chciałyby zostać wolontariuszami, lubią pomagać innym oraz podejmować wielokierunkowe działania na rzecz podmiotów, czy społeczności lokalnych. Warsztat inspiruje i motywuje do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń. W szkoleniu mogą brać udział osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane.

ZALETY

Szkolenie oparte jest na metodologii wypracowanej przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, wzbogaconej o aspekty lokalne i wieloletnie doświadczenie we współpracy z wolontariuszami oraz koordynatorami pracy wolontaryjnej. Prowadzący stosuje aktywne metody warsztatowe, angażujące intelekt i emocje (prezentacje trenerskie, praca w parach, dyskusja na forum, gry szkoleniowe, zabawy edukacyjne). Kluczowe elementy szkolenia to: uzupełnienie wiedzy z zakresu wolontariatu, trening umiejętności uczestników, rozwój ich osobistych kompetencji w tematyce szkolenia. Niewątpliwymi zaletami szkolenia są „dobre praktyki” i doświadczenia ze zrealizowanych działań, którymi z uczestnikami dzieli się Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”.

KORZYŚCI

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • posiadali wiedzę na temat wolontariatu oraz jego prawnych aspektów,
  • znali podstawowe rodzaje i formy wolontariatu oraz obszary, w które mogą się zaangażować,
  • rozumieli czym jest, a czym nie jest wolontariat (fakty i mity),
  • wiedzieli, w jaki sposób wyszukiwać i wybierać odpowiednią ofertę wolontariatu oraz, jak efektywnie współpracować z daną organizacją,
  • potrafili szukać rozwiązań w sytuacjach trudnych i problemowych,
  • umieli planować własną ścieżkę kariery wolontaryjnej,
  • mogli pracować indywidualnie oraz zespołowo w wybranych dziedzinach na rzecz społeczności lokalnych.