Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych III

Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych III

Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko” oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zapraszają do udziału w III edycji cyklu edukacyjno-animacyjnego pn. „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych” (czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2019 r.).

Program skierowany jest do aktywnych osób w wieku 60 +, które są członkami lub wolontariuszami organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) lub innych podmiotów (organizacje kościelne, spółdzielnie socjalne, UTW, rady seniorów, itp.) z terenu województwa łódzkiego i chcieliby wzmocnić swoje umiejętności prowadzenia działań społecznych. Jest to cykl dla osób, które chcą zostać lub czują się liderami pragnącymi realizować inicjatywy wolontarystyczne ważne dla lokalnego środowiska. Organizacje i podmioty wskazujące uczestników cyklu mogą realizować działania o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym dla różnych grup odbiorców (m.in. dzieci, młodzieży, seniorów).

Cykl edukacyjno-animacyjny „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych” to długofalowe przedsięwzięcie składające się z trzech modułów:

  • szkoleniowego, mającego na celu rozwój wiedzy i pozyskanie podstawowych kompetencji z zakresu wolontariatu seniorów, pełnienia roli lidera w środowisku lokalnym oraz umiejętności w planowaniu i realizacji inicjatyw wolontarystycznych przy współpracy z lokalnymi partnerami. Dodatkowo podczas szkolenia jego uczestnicy opracują inicjatywę wolontarystyczną,
  • animacyjnego, polegającego na realizacji w środowisku lokalnym inicjatyw wolontarystycznych przy wsparciu merytorycznym coacha/mentora,
  • ewaluacyjnego, zakończonego prezentacją zrealizowanych inicjatyw podczas spotkania podsumowującego.

Najlepsza inicjatywa zostanie uhonorowana statuetką Marszałka Województwa Łódzkiego podczas uroczystej Gali Wolontariatu w grudniu 2019 r. oraz będzie promowana w mediach lokalnych.
Cykl edukacyjno-animacyjny przeznaczony jest dla 20 osób, po dwie osoby z podmiotu delegującego, w tym 50% podmiotów z terenu województwa łódzkiego i 50% z Łodzi. Jeżeli mniej niż 50% podmiotów zgłosi się, np. z województwa łódzkiego, reszta osób zostanie dobrana z miasta Łodzi i odwrotnie. Szkolenie odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Ośrodku Konferencyjno – Szkoleniowym „Zacisze” w Spale.

W załączeniu ramowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać faxem: (042) 203-48-17 lub mailem na adres: m.kaczmarczyk@rcpslodz.pl do dnia 27 maja 2019 r. W razie pytań prosimy o kontakt z p. Marią Kaczmarczyk – tel. (042) 203-48-25.

llość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu oznacza uczestnictwo w całym projekcie oraz realizację własnej inicjatywy wolontarystycznej, w terminie czerwiec – grudzień 2019 r.

W związku z powyższym prosimy o przemyślane zgłaszanie się do udziału w przedsięwzięciu. Jeżeli zmuszeni będą Państwo zrezygnować z udziału w przedsięwzięciu, prosimy o niezwłoczne przesłanie takiej informacji na ww. adres e-mail/nr faxu.

W III edycji przedsięwzięcia „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych” nie mogą brać udziału uczestnicy I i Il edycji.

Harmonogram szkolenia 2019

Formularz Seniorzy 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *