ZAŁÓŻ I POPROWADŹ LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU! [rekrutacja przedłużona!]

ZAŁÓŻ I POPROWADŹ LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU! [rekrutacja przedłużona!]

Organizujesz wolontariat w społeczności lokalnej? Chcesz wzmocnić kapitał społeczny swojej organizacji? Marzysz o stworzeniu i zarządzaniu Lokalnym Centrum Wolontariatu? Ten projekt jest dla Ciebie!

Od września ub.r. Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” przy Stowarzyszeniu „Pomost” wznawiło działalność Regionalnej Sieci Rozwoju Wolontariatu – przestrzeni inspirującej i pobudzającej do działania na rzecz dobra wspólnego. Oferta Punktu skierowana jest do podmiotów z terenu woj. łódzkiego, planujących rozwijać w swoich strukturach wolontariat lub utworzyć Lokalne Centrum Wolontariatu.

W niniejszym zadaniu będą mogli wziąć udział przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w zakresie pośrednictwa wolontariatu oraz zarządzania biurem wolontariatu. Z usług będzie mogło skorzystać 20 osób z 10-ciu podmiotów, które otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci cyklu szkoleń, konsultacji merytorycznych, pomocy specjalistów oraz praktycznych narzędzi do wykorzystania.

Oferta Regionalnej Sieci Rozwoju Wolontariatu będzie obejmowała udział w programie uwzględniającym indywidualne wsparcie oraz następujące ścieżki rozwoju:

 • szkolenia dla liderów i koordynatorów Lokalnych Centów Wolontariatu – cykl warsztatów, które wyposażą ich w rzetelną wiedzę z zakresu formalnych aspektów wolontariatu, zarządzania wolontariatem oraz organizacji i kierowania biurem pośrednictwa pracy wolontaryjnej. Szkolenia będą realizowane w czterech sześciogodzinnych blokach w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. w Łodzi;
 • wizyty studyjne i networking – wirtualne spotkania w podmiotach, które modelowo współpracują z wolontariuszami oraz organizują wolontariat. Ich gospodarzami będą praktycy wolontariatu z Polski, którzy opowiedzą o zasadach dobrego wdrażania programów wolontaryjnych i zarządzania oraz metodach rozwiązywania problemów z wolontariuszami. Zostaną one przeprowadzone w terminie styczeń – czerwiec 2025;
 • regionalne inicjatywy społeczne i wizyty superwizyjne – samodzielne działania uczestników projektu na rzecz środowiska lokalnego z udziałem wolontariuszy i międzysektorowych partnerstw mające na celu sprawdzenie nabytych umiejętności w praktycznym przedsięwzięciu przy wsparciu coacha. Będą one realizowane w okresie styczeń – czerwiec 2025;
 • konsultacje z tutorem – dyżury doradcze w biurze projektu, podczas których będzie możliwość przeanalizowania postępów w realizacji zaplanowanych działań oraz niwelowania ewentualnych problemów do końca jego trwania (styczeń 2014 – grudzień 2025);
 • certyfikacja – wizyty asesora we wzmocnionych lub nowopowstałych Lokalnych Centrach Wolontariatu, podczas których nastąpi ocena zaimplementowanych rozwiązań, zgodnie ze standardami programu „Dobry Wolontariat” w okresie lipiec – grudzień 2025.

Wsparcie w ramach Regionalnej Sieci Rozwoju Wolontariatu będzie realizowane w terminie wrzesień 2023 – grudzień 2025.

Warunki udziału w projekcie:

 • w projekcie mogą wziąć organizacje i instytucje z terenu woj. łódzkiego, mogące korzystać ze wsparcia wolontariuszy, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, deklarujące udział w całym programie;
 • podmioty chcące skorzystać z oferty projektu typują do udziału dwóch przedstawicieli i przesyłają załączony formularz zgłoszeniowy do dn. 31.01.2024 r. drogą mailową: kontakt@centerko.org;
 • o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki rozmów rekrutacyjnych;
 • informacje o projekcie oraz wyniki rekrutacji uczestników do projektu zostaną opublikowane na stronie centerko.org w dziale aktualności.


formularz zgłoszeniowy

Oferujemy:

 • bezpłatny pakiet wsparcia, pomoc specjalistów oraz dostęp do materiałów i narzędzi, niezbędnych do utworzenia i prowadzenia Lokalnego Centrum Wolontariatu;
 • refundację kosztów dojazdu na szkolenia dla uczestników spoza Łodzi (do wyczerpania budżetu);
 • wyżywienie podczas szkoleń, materiały do ćwiczeń oraz zaświadczenia o ukończeniu cyklu szkoleniowego;
 • wsparcie realizatora projektu w centrum Łodzi oraz na miejscu w podmiotach korzystających z jego oferty;
 • certyfikat i rekomendacje do zarządzania Lokalnym Centrum Wolontariatu;
 • zaprezentowanie swojej działalności podczas uroczystej Gali Wolontariatu.

Deklaracja utworzenia LCW po zakończeniu projektu nie jest warunkiem udziału w przedsięwzięciu!

W razie pytań, służymy pomocą.

Koordynator projektu:

Mariusz Kołodziejski
tel.: 42 307 03 72, 513 102 508
e-mail: kontakt@centerko.org
www.centerko.org

plakat promocyjny

ulotka informacyjna

Zadanie publiczne pn. „Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu II” współfinansowane jest przez NIW-CRSO ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *