WOLONTARIAT W REWITALIZACJI [REKRUTACJA DO IV ETAPU]

WOLONTARIAT W REWITALIZACJI  [REKRUTACJA DO IV ETAPU]

Z dumą i ogromną przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy realizację III Etapu działań w ramach „Wolontariatu w rewitalizacji”. Dzięki 1,5-rocznej pracy naszych koordynatorów wolontariatu udało się pozyskać aż 66-ciu wolontariuszy oraz 42 podmioty do współpracy.

Nasze miasto zyskało nowych społeczników oraz stało się prawdziwym centrum aktywności. Wolontariusze mocno zaangażowali się w działania na rzecz ochrony zabytków, wspierają przedsięwzięcia kulturalne oraz pracę z dziećmi, osobami chorymi i z niepełnosprawnościami.

W chwili obecnej poszukujemy nowych kandydatów na wolontariuszy oraz placówek, które zorganizują przestrzeń i możliwości do zaangażowania. Wystartował, bowiem, nowy nabór ochotników do działań, które realizowane będą w terminie: 18.05. – 17.11.2023 r.

formularz zgłoszeniowy organizacji

formularz zgłoszeniowy wolontariusza

Serdecznie zapraszamy wolontariuszy oraz pracowników i przedstawicieli funkcji społecznych, organizacji pozarządowych, organów administracji państwowej i instytucji pod nie podległych, zlokalizowanych na terenach rewitalizowanych miasta Łodzi, na spotkania informacyjne zainteresowanych działaniami społecznymi na tych obszarach.

Podczas spotkania porozmawiamy o:

 • idei wolontariatu,
 • możliwościach, jakie daje współpraca z wolontariuszami w organizacjach i instytucjach,
 • planowaniu rekrutacji wolontariuszy, którzy będą działać na terenie rewitalizacji,
 • wsparciu merytorycznym, jakie oferowane jest funkcjom społecznym, współpracującym z wolontariuszami,
 • planowanych szkoleniach dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.

Warunkiem udziału jest wysłanie zgłoszenia do dn. 24.05.2023 r.oraz wybór odpowiedniego obszaru współpracy („Projektu”), dla którego dedykowane jest spotkanie:

 •  25.05 – godz. 16.00: spotkanie w ramach Projektu 4 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pomorskiej 11 dla wolontariuszy i przedstawicieli pomiotów zlokalizowanych w obrębie ul. Zachodniej, Podrzecznej, Stary Rynek, Wolborskiej, Franciszkańskiej, Północnej, Wschodniej, Rewolucji 1905 r.
 • 26.05.23- godz. 17:00: spotkanie w ramach Projektu 8 w Bibliotece Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8 dla przedstawicieli pomiotów zlokalizowanych w obrębie ul. Gdańskiej, Ogrodowej, Zachodniej, Legionów.
 • 30.05.23- godz.17:00: spotkanie w ramach Projektu 7 w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci przy ul. Gdańskiej 150 dla wolontariuszy przedstawicieli pomiotów zlokalizowanych w obrębie ul. Cmentarnej, Ogrodowej, Gdańskiej, Legionów.

Formularz zgłoszeniowy na spotkania dla wolontariuszy dostępny jest tutaj

Osoby zakwalifikowane otrzymają mailem potwierdzenie.

Uwaga!!! Ilość miejsc ograniczona!!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Spotkania poprowadzą wykwalifikowani koordynatorzy wolontariatu:

 • Daria Heinzel (daria@centerko.org)
 • Damian Szymański (damian@centerko.org)

W razie pytań, prosimy o kontakt: kontakt@centerko.org

plakat spotkania w Projekcie 4

Usługi polegające na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji w szczególności w projektach 1, 4, 7, 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i realizowane w terminie 18.11.2021-18.12.2023 przez konsorcjum: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin „Pomost”, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, Fundacja Strefa” oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO na zlecenie Miasta Łodzi.

Działanie realizowane jest w ramach projektów: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *