ORGANIZATORZY WOLONTARIATU W KORPUSIE SOLIDARNOŚCI

ORGANIZATORZY WOLONTARIATU W KORPUSIE SOLIDARNOŚCI

Organizatorzy wolontariatu czyli osoby, których zadaniem jest wdrażanie systemów i programów wolontariackich w instytucjach i organizacjach. Są to liderzy, kierownicy, szefowie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, działających w różnych obszarach życia społecznego, zainteresowanych współpracą z wolontariuszami i rozwijaniem działań wolontariackich, zarówno w środowisku lokalnym, jak i na poziomie regionalnym oraz krajowym.

Dla nich w ramach realizacji działań w 2023 r. Korpusie Solidarności zostały zrealizowane następujące działania:

– Dwa lokalne spotkania branżowe:

1. 04.04.2023 r. pt. „Wolontariat jako forma wsparcia osób bezdomnych”.

2. 16.11.2023 r. pt. „Studencki wolontariat długoterminowy”.

Łącznie w dwóch spotkaniach branżowych uczestniczyło 46 organizatorów wolontariatu. Podczas spotkań przybliżono uczestnikom ideę Korpusu Solidarności oraz założenia wolontariatu dla pomiotów. Spotkania odbyły się stacjonarnie i dały możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk wolontariackich oraz dyskusji na temat współpracy z wolontariuszami w danej branży. Spotkania były również okazją do wzajemnej inspiracji i planowania wspólnych przedsięwzięć przy realizacji wolontariatu długoterminowego.

– Dwa szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności:

1. 05.06.2023 – w szkoleniu uczestniczyli nauczyciele ze Skierniewickich szkół (ZSSO, SP nr 7, SP nr 1, ZS nr 3)

2. 13.11.2023 – w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele ze Szkolnego Koła Wolontariatu w ZS nr 3 oraz z Placówek Oświatowych i Opiekuńczo-Wychowawczych w Skierniewicach.

Łącznie w dwóch szkoleniach uczestniczyło 26 osób. Szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności poza możliwością wymiany doświadczeń w obszarze metod organizacji wolontariatu w szkołach, były również okazją dla nowych i doświadczonych pedagogów do zapoznania się z ideą wolontariatu długoterminowego, uruchomienia, prowadzenia i rozwijania Szkolnego koła Korpusu Solidarności. Szkolenia były również źródłem wzajemnej inspiracji wśród uczestników i wymiany wiedzy nt. działań angażujących wolontariuszy planowanych w przyszłości lokalnie na obszarach szkół.

Dodatkową formą wsparcia była możliwość skorzystania z usług poradniczych, spotkań rozwijających oraz zweryfikowania swoich działań dzięki certyfikacji.

Katarzyna Walczak

Wsparcie dla organizatorów wolontariatu dofinansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *