ORGANIZATORZY WOLONTARIATU W KORPUSIE SOLIDARNOŚCI

ORGANIZATORZY WOLONTARIATU W KORPUSIE SOLIDARNOŚCI

Organizatorzy wolontariatu czyli osoby, których zadaniem jest wdrażanie systemów i programów wolontariackich w instytucjach i organizacjach. Są to liderzy, kierownicy, szefowie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, działających w różnych obszarach życia społecznego, zainteresowanych współpracą z wolontariuszami i rozwijaniem działań wolontariackich, zarówno w środowisku lokalnym, jak i na poziomie regionalnym oraz krajowym. Dla nich w ramachWięcej oORGANIZATORZY WOLONTARIATU W KORPUSIE SOLIDARNOŚCI Czytaj dalej…

spotkanie Lokalnej Koalicji Wolontariatu

spotkanie Lokalnej Koalicji Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Lokalnej Koalicji Wolontariatu (LKW) – ciała doradczego, które zawiązało się w 2019 r. w ramach współpracy w I edycji Programu „Korpus Solidarności”. Spotkania mają charakter dyskusji nt. rozwoju wolontariatu w mieście i woj. łódzkim, w ramach których konsultowane są kluczowe dokumenty strategiczne, scenariusze akcji, regulaminy konkursów na mini grantyWięcej ospotkanie Lokalnej Koalicji Wolontariatu Czytaj dalej…