spotkanie Lokalnej Koalicji Wolontariatu

spotkanie Lokalnej Koalicji Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Lokalnej Koalicji Wolontariatu (LKW) – ciała doradczego, które zawiązało się w 2019 r. w ramach współpracy w I edycji Programu „Korpus Solidarności”. Spotkania mają charakter dyskusji nt. rozwoju wolontariatu w mieście i woj. łódzkim, w ramach których konsultowane są kluczowe dokumenty strategiczne, scenariusze akcji, regulaminy konkursów na mini grantyWięcej ospotkanie Lokalnej Koalicji Wolontariatu Czytaj dalej…