Wolontariat w rewitalizacji [rekrutacja do II etapu]

Wolontariat w rewitalizacji [rekrutacja do II etapu]

Z dumą i ogromną przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy realizację I Etapu działań w ramach „Wolontariatu w rewitalizacji”. Dzięki półrocznej pracy naszych koordynatorów wolontariatu udało się pozyskać aż 27-miu wolontariuszy oraz 17-cie podmiotów do współpracy.

Nasze miasto zyskało nowych społeczników oraz stało się prawdziwym centrum aktywności. Wolontariusze mocno zaangażowali się w działania na rzecz ochrony zabytków, wspierają działania kulturalne oraz pracę dziećmi, z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

W chwili obecnej poszukujemy nowych kandydatów na wolontariuszy oraz placówek, które zorganizują przestrzeń i możliwości do zaangażowania. Wystartował, bowiem, nowy nabór ochotników do działań, które realizowane będą w terminie: 18.05 – 18.12.2022 r.

Serdecznie zapraszamy wolontariuszy oraz pracowników i przedstawicieli funkcji społecznych, organizacji pozarządowych, organów administracji państwowej i instytucji pod nie podległych, zlokalizowanych na terenach rewitalizowanych miasta Łodzi, na spotkania informacyjne zainteresowanych działaniami społecznymi na tych obszarach.

Podczas spotkania porozmawiamy o:

 • idei wolontariatu,
 • możliwościach, jakie daje współpraca z wolontariuszami w organizacjach i instytucjach,
 • planowaniu rekrutacji wolontariuszy, którzy będą działać na terenie rewitalizacji,
 • wsparciu merytorycznym, jakie oferowane jest funkcjom społecznym, współpracującym z wolontariuszami,
 • planowanych szkoleniach dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.

Warunkiem udziału jest wysłanie zgłoszenia do dn. 25.05.2022 r. oraz wybór odpowiedniego obszaru współpracy („projektu”), dla którego dedykowane jest spotkanie:

Projekt 1 (dla wolontariuszy i przedstawicieli pomiotów zlokalizowanych w obrębie ul. Wschodniej, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza):

 • spotkanie informacyjne dla wolontariuszy: 03.06 – godz. 17.30 w Bibliotece „Odyseja” przy ul. Wschodniej 42
 • spotkanie upowszechniające dla podmiotów: 02.06 – godz. 14.00 w Bibliotece „Odyseja” przy ul. Wschodniej 42

Projekt 4 (dla wolontariuszy i przedstawicieli pomiotów zlokalizowanych w obrębie ul. Zachodniej, Podrzecznej, Stary Rynek, Wolborskiej, Franciszkańskiej, Północnej, Wschodniej, Rewolucji 1905 r.):

 • spotkanie informacyjne dla wolontariuszy: 02.06 – godz. 17.30 w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym przy pl. Wolności 14
 • spotkanie upowszechniające dla podmiotów: 03.06 – godz. 14.00 w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym przy pl. Wolności 14

Projekt 7 (dla wolontariuszy przedstawicieli pomiotów zlokalizowanych w obrębie ul. Cmentarnej, Ogrodowej, Gdańskiej, Legionów):

 • spotkanie informacyjne dla wolontariuszy: 02.06 – godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8
 • spotkanie upowszechniające dla podmiotów: 07.06- godz. 17.00 w Stowarzyszeniu “Pomost” przy ul. Próchnika 7

Projekt 8 (dla przedstawicieli pomiotów zlokalizowanych w obrębie ul. Gdańskiej, Ogrodowej, Zachodniej, Legionów):

 • spotkanie informacyjne dla wolontariuszy: 06.06 – godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8
 • spotkanie upowszechniające dla podmiotów: 08.06- godz. 17.00 w Stowarzyszeniu “Pomost” przy ul. Próchnika 7

Formularz zgłoszeniowy na spotkania dla wolontariuszy dostępny jest tutaj

spotkanie wolontariuszy

Formularz zgłoszeniowy na spotkania dla koordynatorów wolontariatu dostępny jest tutaj

spotkanie koordynatorów

Osoby zakwalifikowane otrzymają mailem potwierdzenie. Uwaga!!! Ilość miejsc ograniczona!!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Spotkania poprowadzą wykwalifikowani koordynatorzy wolontariatu:

– Małgorzata Michaluk (malgosia@centerko.org)

– Damian Szymański (damian@centerko.org)

W razie pytań, prosimy o kontakt: kontakt@centerko.org

Zapraszamy również na szkolenia dla wolontariuszy chcących podjąć wolontariat na obszarach rewitalizowanych oraz koordynatorów, chcących zorganizować dla nich przestrzeń do działań.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla wolontariuszy dostępny jest tutaj

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla koordynatorów wolontariatu dostępny jest tutaj

Usługi polegające na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji w szczególności w projektach 1, 4, 7, 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i realizowane w terminie 18.11.2021-18.12.2023 przez konsorcjum: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin „Pomost”, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, Fundacja Strefa” oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO na zlecenie Miasta Łodzi.

Działanie realizowane jest w ramach projektów: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 ; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *