konkurs dla wolontariusza międzynarodowego

konkurs dla wolontariusza międzynarodowego

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO ma przyjemność ogłosić pierwszy w Polsce konkurs dla wolontariusza międzynarodowego.

„Najlepszy wolontariusz. Peleryna dla superbohatera” ma na celu wspierać wolontariuszy przebywających w Polsce w ramach projektów wolontariatu międzynarodowego oraz promować ich działania. Wolontariusze spoza Polski w coraz większym stopniu zaznaczają swoją obecność wnosząc kreatywność i otwartość do naszego społeczeństwa. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich superbohaterów, którzy na co dzień nie noszą peleryny: wolontariuszy międzynarodowych, instytucje organizujące ich pracę, oraz osoby i placówki korzystające z ich pomocy.

Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie, a zgłoszeń można dokonywać przez formularz dostępny tutaj

regulaminPL

We are pleased to announce the first international volunteer competition in Poland.”Best Volunteer.

Cloak for a Superhero” aims to support volunteers staying in Poland on international volunteer projects and promote their activities. Volunteers from outside Poland are increasingly making their presence felt by bringing creativity and openness to our society. We invite all superheroes who, on a daily basis, do not wear a cape to participate in the contest: international volunteers, institutions organizing their work, and people and institutions benefiting from their help.

Details of the contest can be found in the regulations, and entries can be made through the form – here 

regulaminENG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *