debata wolontariacka [zaproszenie]

debata wolontariacka [zaproszenie]

Podczas majowego spotkania w gronie osób koordynujących przedsięwzięcia wolontaryjne w swoich organizacjach, zastanawialiśmy się nad ideą i definicją wolontariatu sąsiedzkiego … Wydarzenia ostatnich czasów były, bowiem, ogromnym wyzwaniem dla wolontariatu oraz wytyczyły nowe kierunki myślenia i działań.

Przede wszystkim ukazały empatię, chęć niesienia pomocy innym oraz szybką reakcję społeczeństwa na różne wydarzenia losowe. Okazało się, że pragniemy być bliżej ludzi i towarzyszyć im w codziennych zmaganiach. Dlatego też w tym czasie zrodziło się mnóstwo oddolnych inicjatyw oraz koncepcja sąsiedzkiego i pomocowego wsparcia.

Chcemy kontynuować ten wątek i w ramach II debaty wolontariackiej, zatytułowanej „O potrzebie wspierania osób w ich domach”, rozwijać wątek pomocowego wolontariatu sąsiedzkiego. Wiele osób chorujących, z ograniczoną sprawnością oraz samotnych w domach nadal jest pozostawiona samym sobie, bez odpowiedniego wsparcia. Być może wspólnie uda się wypracować procedury oraz systemowe rozwiązania, których wolontariat będzie integralną częścią?

O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi w dn. 16.11.2022 r. o godz. 13.00 w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przy ul. Narutowicza 8/10:

  • Michał Rulski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, absolwent politologii oraz europeistyki na Uniwersytecie Łódzkim, doktor nauk społecznych. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim oraz Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Był komentatorem i dziennikarzem lokalnych portali informacyjnych oraz regionalnego oddziału Telewizji Polskiej. Ponadto, pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Monika Zwierzchowska, starszy specjalista pracy socjalnej w Zespole ds. Usług Społecznych w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, na co dzień zajmujący się organizacją wsparcia w formie asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej. Z pasji i wykształcenia coach – w zakresie wpierania relacji międzyludzkich z wykorzystaniem arteterapii, trener rozwoju osobistego i zawodowego, propagatorka mediacji. Od wielu lat realizuje działania społecznego kuratora sądowego w V Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej. Prywatnie lubi wyzwania oraz odkrywanie potencjału oraz nowych obszarów działania.
  • Klaudyna Kubiak, z wykształcenia pracownik socjalny, doradca zawodowy i coach, z zamiłowania wolontariuszka i społecznik na rzecz osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Aktualnie koordynatorka regionalna działań Stowarzyszenia mali bracia Ubogich na terenie Łodzi, z pasją i zaangażowaniem leczę samotność seniorów, a także tworzę i wspieram społeczność wolontariacką.
  • Oksana Hałatyn-Burda, prezeska Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata”, filolożka, animatorka społeczno-kulturalna. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Autorka i realizatorka działań międzypokoleniowych, animacji w przestrzeni publicznej. Prowadzi wolontariat animacyjny w projektach: „Mamy siebie! Budowanie międzysenioralnej sieci wsparcia” oraz „Wciąż mamy siebie” kierowanym do seniorów, w tym osób niesamodzielnych. Opiekunka relacji w projekcie „Senior-Junior: mentoring w procesie usamodzielnienia” kierowanym do młodzieży z pieczy zastępczej.

Debatę poprowadzi Jolanta Woźnicka – sekretarz Centrum OPUS, moderatorka Lokalnej Koalicji Wolontariatu Programu Korpus Solidarności.

Warunkiem udziału jest wypełnienie do dn. 14.11.2022 r. formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj

oraz rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu

UWAGA!!!! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału w debacie drogą mailową.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem debaty, p. Sewerynem Obałką (seweryn@centerko.org)

program debaty

 

Debata wolontariacka dofinansowana jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

1 thought on “debata wolontariacka [zaproszenie]

  1. Rozpoczęliśmy działalność cohousingową dla 11 przyjaciół w domu „eurHope”.

    Myślę,że jest to pomysł na współpracę z wolontariuszami w opiece nad aktywnymi jeszcze seniorami. Pozdrawiam i zapraszam na fb grupa cohousing eurHope Krępsko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *