debata wolontariacka [zaproszenie]

debata wolontariacka [zaproszenie]

Podczas majowego spotkania w gronie osób koordynujących przedsięwzięcia wolontaryjne w swoich organizacjach, zastanawialiśmy się nad ideą i definicją wolontariatu sąsiedzkiego … Wydarzenia ostatnich czasów były, bowiem, ogromnym wyzwaniem dla wolontariatu oraz wytyczyły nowe kierunki myślenia i działań. Przede wszystkim ukazały empatię, chęć niesienia pomocy innym oraz szybką reakcję społeczeństwa na różne wydarzenia losowe. Okazało się,Więcej odebata wolontariacka [zaproszenie] Czytaj dalej…

relacja ze szkolenia dla wolontariuszy

relacja ze szkolenia dla wolontariuszy

Czy wolontariat jest formą aktywizacji? Jak najbardziej! Przykładem na to są wspaniałe postępy wolontariuszy w projekcie „Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat”. Miałam okazję poprowadzić trzy szkolenia dla naszej grupy śmiałków. Szkolenie z podstaw wolontariatu, ale też spotkania rozwojowe o zaangażowaniu obywatelskim, postawie prospołecznej i dobrej komunikacji. Zajęcia były okazją do integracji i budowania relacjiWięcej orelacja ze szkolenia dla wolontariuszy Czytaj dalej…