Debata wolontariacka [zaproszenie]

Debata wolontariacka [zaproszenie]

Ostatnie czasy doświadczyły nas w wiele nieoczekiwanych i trudnych wydarzeń losowych. Wymagały one szybkiej reakcji, dostosowania się do sytuacji oraz stanowiły bodziec działania. Stały się one również wyzwaniem dla wolontariatu. Zryw społeczny, inicjatywa, pomoc sąsiedzka … tak w skrócie można opisać społeczne zaangażowanie, które towarzyszy nam już od dwóch lat. Ale, czy nadal jest toWięcej oDebata wolontariacka [zaproszenie] Czytaj dalej…