wolontariat w rewitalizacji

wolontariat w rewitalizacji

Z przyjemnością informujemy, iż od 18. listopada br. wystartowaliśmy z realizacją usługi, polegającej na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego funkcje społeczne oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, w szczególności w Projektach 1, 4, 7, 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ). Działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem zadania jest realizacja i koordynacja działań wolontariackich  na obszarze rewitalizacji w obrębie następujących Projektów:

  • Projekt 1 – Obszar ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza.
  • Projekt 4 – Obszar ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Starym Rynkiem, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r.
  • Projekt 7 – Obszar ograniczony ulicami: Cmentarną, Ogrodową, Gdańską, Legionów.
  • Projekt 8 – Obszar ograniczony ulicami: Gdańską, Ogrodową, Zachodnią, Legionów.

Powyższe działania na rzecz integracji społecznej będą realizowane poprzez: 

  • Pozyskanie wolontariuszy
  • Przygotowanie wolontariuszy do pracy w funkcjach społecznych – działania szkoleniowo-instruktażowe
  • Koordynację działań wolontariackich
  • Organizację wolontariatu sąsiedzkiego
  • Działania edukacyjno-kulturalne
  • Upowszechnianie wolontariatu

SZUKAMY OSÓB KTÓRE CHCĄ POMAGAĆ I ORGANIZACJI, KTÓRE POTRZEBUJĄ WSPARCIA I SĄ GOTOWE NA PRZYJĘCIE WOLONTARIUSZY!

Do współpracy zapraszamy organizacje i instytucje, zlokalizowane w obrębie ww. Projektów, które przygotują ofertę i stanowiska pracy dla wolontariuszy oraz kandydatów na wolontariuszy – osoby, które chcą działać na rzecz innych.

Szukamy, zarówno tych, którzy byli już kiedyś wolontariuszami lub stale działają i chcą rozwijać swój gen pomagania, jak i tych, którzy nigdy nie mieli jeszcze styczności z wolontariatem – mieszkańców obszarów rewitalizowanych miasta Łodzi, chcących działać na ich rzecz.

Uczestnicy zadania będę mieli zapewnione wsparcie merytoryczne koordynatora wolontariatu, który pomoże opracować podmiotom ofertę dla wolontariuszy wraz ze ścieżką indywidualnego rozwoju w zakresie zarządzania wolontariatem, natomiast wolontariuszom – wybrać odpowiedni wolontariat. Ponadto, w ramach całego przedsięwzięcia zaplanowane zostały szkolenia podstawowe i profilowane dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, spotkania informacyjne, konsultacje indywidualne, działania edukacyjno-kulturalne oraz sąsiedzkie. Wszyscy otrzymają bezpłatny dostęp do materiałów informacyjnych i szkoleniowych, zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu oraz poczęstunku.

Koordynator Wolontariatu będzie towarzyszył wolontariuszowi na każdym etapie jego przygody wolontaryjnej, od zgłoszenia po skierowanie do odpowiedniej funkcji społecznej.

Warunkiem skorzystania z usług jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego organizacji lub wolontariusza. Nasi Koordynatorzy Projektów skontaktują się z każdą osobą i dopasują profil kandydata do odpowiednich działań tak, aby wolontariusz czuł się komfortowo i bezpiecznie.

formularz zgłoszeniowy wolontariusza

formularz zgłoszeniowy organizacji

Szczegółowe informacje na stronie fb tutaj

W razie pytań, służymy pomocą:

Mariusz Kołodziejski – organizator (mariusz @centerko.org)
Magdalena Kaźmierczak – główny koordynator wolontariatu (magda.animacje@centerko.org)

Usługi polegające na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji w szczególności w projektach 1, 4, 7, 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i realizowane w terminie 18.11.2021-18.12.2023 przez konsorcjum: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin „Pomost”, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, Fundacja Strefa” oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO na zlecenie Miasta Łodzi.

Działanie realizowane jest w ramach projektów: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 ; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 ; „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” – WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *