startuje Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu!

startuje Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu!

Z przyjemnością informujemy, iż od 01. września startujemy z nowym projektem pn. „Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu” (RSRW), w ramach którego promować będziemy ideę tworzenia i prowadzenia Lokalnych Centrów Wolontariatu w woj. łódzkim.

Naszym zamierzeniem jest stworzenie przestrzeni inspirującej i pobudzającej do aktywności na rzecz dobra wspólnego, dzięki wsparciu podmiotów prowadzących centra wolontariatu i biura pośrednictwa wolontarystycznego w regionie. Będzie to przyjazne miejsce, w którym liderzy, pośrednicy, organizatorzy i koordynatorzy wolontariatu będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z zakresu animacji działań wolontarystycznych oraz zaczerpnąć wiedzę z zakresu zarządzania biurem wolontariatu w formie Regionalnego lub Lokalnego Centrum Wolontariatu.

O Centrach Wolontariatu

Pierwsze Centrum Wolontariatu powstało w 1993 r. w Warszawie, początkując rozwój profesjonalnego wolontariatu w Polsce. W kolejnych latach zawiązały się nowe Centra (regionalne i lokalne), tworząc swoistą sieć. W chwili obecnej w Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu (OSCW) działa kilkanaście regionalnych oraz lokalnych Centrów Wolontariatu. Pełen wykaz znajduje się tutaj

W 2013 r. Rada Sieci opublikowała Standaryzację działań Sieci Centrów Wolontariatu, określającą priorytety dla funkcjonowania lokalnych i regionalnych Centrów Wolontariatu. Dzięki temu dokumentowi zdefiniowane zostały kluczowe zadania Centrów Wolontariatu oraz wyznaczone ścieżki rozwoju w następujących obszarach: szkolenia, pośrednictwo wolontariatu, poradnictwo w zakresie wolontariatu, promocja wolontariatu, zaplecze techniczno-organizacyjne, współpraca z OSCW i podmiotami zewnętrznymi, wolontariackie programy tematyczne.

W chwili obecnej na terenie woj. łódzkiego aktywnie funkcjonuje 11 Lokalnych Centrów Wolontariatu, które od lat prowadzą aktywność na rzecz swoich społeczności.

Historia łódzkich Lokalnych Centrów Wolontariatu

Pierwsze Lokalne Centra Wolontariatu (LKW) w woj. łódzkim zawiązały się ponad 15-cie lat temu w ramach programu „Lokalna Galaktyka Wolontariatu”, dzięki przeszkolonym liderom i ochotnikom regionalnym. Aktywne centra działały z sukcesem przez kilka lat w Bełchatowie, Brzezinach, Głownie, Koluszkach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Skierniewicach, Wieruszowie, Zelowie i Zgierzu. Do ich głównych zadań  należało promowanie idei wolontariatu i aktywizowanie otoczenia do współpracy w ramach rozwoju wolontariatu w różnych obszarach życia społecznego (pomoc społeczna, edukacja, kultura itp.). Część z nich nie przetrwała próby czasu i już dekadę później zniknęła z mapy centrów, ustępując miejsca nowo powstałym inicjatywom (m.in. w Pabianicach, Drzewicy, Tomaszowie Mazowieckim, Poddębicach, Zduńskiej Woli i Łodzi). Do dziś ilość LKW w woj. łódzkim utrzymuje się na niezmiennym poziomie ilościowym, czyli 11-tu podmiotów. Działają one prężnie, znają doskonale lokalne potrzeby i realizują rozmaite projekty, które na nie odpowiadają.

Wolontariat bardzo mocno rozwinął się w samej Łodzi, dzięki rozpropagowaniu go w nowych dziedzinach zaangażowania, czyli nurcie młodzieżowym, hospicyjnym i międzynarodowym. W regionie, natomiast, systematycznie maleje zaangażowanie centrów, co spowodowane jest ograniczonymi środkami na ich funkcjonowanie, brakiem nowych liderów i przeszkolonych koordynatorów wolontariatu oraz uniezależnieniem się od Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Oferta Regionalnej Sieci Rozwoju Wolontariatu

W ramach projektu chcielibyśmy udostępniać praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania Lokalnych Centrów Wolontariatu oraz dzielić się nowinkami z zakresu zarządzania wolontariatem. Oferta RSRW obejmuje:

  • poradnictwo specjalistyczne – konsultacje indywidualne ze specjalistą ds. wolontariatu, podczas których będzie można otrzymać wskazówki, jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami, związanymi z prowadzeniem biura wolontariatu;
  • webinaria – internetowe seminaria z udziałem specjalistów, którzy będą opowiadali o nowych trendach i rozwiązaniach w zakresie rozwoju wolontariatu w regionie i kraju, udostępniane na kanale You Tube „Centerka”;
  • Lokalna Sieć Centrów Wolontariatu – proces standaryzacji dla podmiotów organizujących wolontariat w woj. łódzkim, umożliwiający włączenie się w struktury Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu;
  • Gala Wolontariatu – impreza promująca wolontariat z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, podczas której nagradzani są najaktywniejsi społecznicy, a przedstawiciele Lokalnych Centrów Wolontariatu mają okazję zaprezentować swoją ofertę;
  • poradnik „Działaj lokalnie!” – publikacja z wykazem Lokalnych Centrów Wolontariatu w woj. łódzkim, która będzie dostępna bezpłatnie dla uczestników projektu i osób zainteresowanych.

Konsultacje będą odbywały się w poniedziałki w godz. 10 – 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Pomost” przy ul. Próchnika 7 (I piętro).

Zapisy u koordynatora projektu, p. Mariusza Kołodziejskiego, tel.: 513 102 508, e-mail: mariusz@centerko.org


Zadanie publiczne pn. „Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu” współfinansowana jest przez NIW-CRSO ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *