SPOTKANIE PROMOCYJNE DLA UCZNIÓW – WOLONTARIUSZY SKS

SPOTKANIE PROMOCYJNE DLA UCZNIÓW – WOLONTARIUSZY SKS

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne online „ABC wolontariatu” dla uczniów chętnych zostać wolontariuszami oraz uczniów będących wolontariuszami w ramach Programu Korpus Solidarności, które odbędzie się w czwartek 03.12.2020 r. na na Platformie Microsoft Teams w godz. 16.00 – 18.15.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie znajduje się tutaj

Adresaci spotkania:

Spotkanie realizowane będzie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams i dedykowane jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich, będących wolontariuszami lub kandydatami
na wolontariuszy.

Celem głównym spotkania jest promocja Programu Korpus Solidarności, oraz przekazanie uczestnikom podstawowym informacji nt. idei wolontariatu w trakcie warsztatu  „ABC wolontariatu”. Dzięki udziałowi w warsztacie „ABC wolontariatu”, oraz zapoznaniu się z założeniami Programu Korpus Solidarności uczestnicy poznają ideę wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariusza oraz zasady i możliwości funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariusza i Szkolnego Korpusu Solidarności (SKS) w ramach Programu Korpus Solidarności.

Ramowy program spotkania uwzględnia między innymi:

  • definicję wolontariatu i wolontariusza
  • ideę pracy wolontarystycznej
  • zasady udziału w Programie Korpus Solidarności
  • ofertę KS skierowaną do młodzieży
  • prawa i obowiązki wolontariusza
  • kwestie prawne związane z wolontariatem w Polsce
  • przykłady dobrych praktyk wolontariatu szkolnego i długoterminowego wśród młodzieży szkolnej

Spotkanie prowadzą:

  • Katarzyna Walczak – magister finansów i rachunkowości, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa zamówień publicznych na UŁ. Specjalizuje się i doradza w zakresie Prawa zamówień publicznych, zasady konkurencyjności i kwalifikowalności kosztów w projektach dofinansowanych ze środków publicznych. Autorka, wolontariuszka i koordynatorka projektów wolontarystycznych, szkoleniowo-rozwojowych oraz doradczych realizowanych we współpracy  z organizacjami pozarządowymi i sektorem MŚP. Od 2003 roku angażuje się w działania związane z promocją i organizacją wolontariatu. W ramach Programu Korpus Solidarności animuje lokalne spotkania informacje dla osób zainteresowanych ideą wolontariatu długoterminowego. Umiejętność koordynowania i organizacji pracy wolontarystycznej zdobyła i doskonaliła pełniąc funkcję koordynatora Lokalnego Centrum Wolontariatu w Skierniewicach oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego EURODESK przy Stowarzyszeniu „Wspólna Troska” w Skierniewicach w latach 2005-2012. Jako koordynator działań wolontarystycznych prowadziła konsultacje, spotkania informacyjne i szkolenia w ramach projektów realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólna Troska”, Stowarzyszeniem Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Łodzi, Stowarzyszeniem Morena z Gdańska, Samorządowym Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej. W latach 2009-2012 aktywnie współpracowała ze szkołami z terenu miasta i powiatu Skierniewice otwierając i koordynując pracę Szkolnych Klubów Wolontariusza w 11 szkołach.
  • Aleksandra Łuczak – koordynatorka wolontariatu, animatorka, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się pośrednictwem, promuje działania grupy  Akcja-Animacja!, tworzy autorskie mikroprojekty i organizuje eventy dla wolontariuszy.

 

Spotkania promocyjne dla uczniów – wolontariuszy SKS dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *