Lokalne spotkanie branżowe online nt. wolontariatu pracowniczego

Lokalne spotkanie branżowe online nt. wolontariatu pracowniczego

Serdecznie zapraszamy na lokalne spotkanie branżowe nt. wolontariatu pracowniczego dla organizatorów wolontariatu w firmach i organizacjach pozarządowych pt. „Wolontariat pracowniczy”, które odbędzie się 30. listopada na Platformie Microsoft Teams w godz. 16.00 – 19.00/19.15. 

Aby zgłosić swój udział w spotkaniu należy wypełnić formularz dostępny tutaj

W dniu wydarzenia uczestnicy otrzymają link do spotkania online.

Adresaci spotkania:

Spotkanie realizowane będzie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams i dedykowane jest dla organizatorów wolontariatu, kierowników, dyrektorów, członków zarządu, osób decyzyjnych  w obszarze organizacji wolontariatu pracowniczego w firmach i organizacjach pozarządowych oraz dla pozostałych osób zainteresowanych tematem i udziałem w spotkaniu.

Celem spotkania jest promocja idei wolontariatu pracowniczego oraz idei Programu Korpus Solidarności wśród firm i organizacji pozarządowych.

W czasie spotkania uczestnicy, organizatorzy wolontariatu poznają między innymi:

 • zasady udziału w Programie Korpus Solidarności
 • ofertę KS skierowaną do organizatorów
 • istotę pracy z wolontariuszami
 • zakres zadań i odpowiedzialności organizatorów i koordynatora wolontariatu
 • charakterystykę, badania i stan obecny wolontariatu pracowniczego w Polsce
 • etapy i możliwości wdrażania wolontariatu pracowniczego oraz główne zasady współpracy pomiędzy wolontariuszami, organizacjami i firmami w zakresie wolontariatu
 • kwestie prawne związane z wolontariatem w Polsce z uwzględnieniem regulacji w zakresie wolontariatu pracowniczego
 • szanse i zagrożenia wolontariatu pracowniczego
 • przykłady dobrych praktyk wolontariatu pracowniczego w Polsce

Prowadzenie:

 • Katarzyna Walczak – magister finansów i rachunkowości, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa zamówień publicznych na UŁ. Specjalizuje się i doradza w zakresie Prawa zamówień publicznych, zasady konkurencyjności i kwalifikowalności kosztów w projektach dofinansowanych ze środków publicznych. Autorka, wolontariuszka i koordynatorka projektów wolontarystycznych, szkoleniowo-rozwojowych oraz doradczych, realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i sektorem MŚP. Od 2003 roku angażuje się w działania związane z promocją i organizacją wolontariatu. W ramach Programu Korpus Solidarności animuje lokalne spotkania informacje dla osób zainteresowanych ideą wolontariatu długoterminowego. Umiejętność koordynowania i organizacji pracy wolontarystycznej zdobyła i doskonaliła pełniąc funkcję koordynatora Lokalnego Centrum Wolontariatu w Skierniewicach oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego EURODESK przy Stowarzyszeniu „Wspólna Troska” w Skierniewicach w latach 2005-2012. Jako koordynator działań wolontarystycznych prowadziła konsultacje, spotkania informacyjne i szkolenia w ramach projektów realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólna Troska”, Stowarzyszeniem Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Łodzi, Stowarzyszeniem Morena z Gdańska, Samorządowym Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej. W latach 2009-2012 aktywnie współpracowała ze szkołami z terenu miasta i powiatu Skierniewice otwierając i koordynując pracę Szkolnych Klubów Wolontariusza w 11 szkołach.
 • Michał Pietrakiewicz – doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – podczas pracy naukowej stara się badać wolontariat, szczególnie ten o charakterze sportowym i pracowniczym. Honorowy Dawca Krwi III stopnia. Prezes organizacji pozarządowej CNBA w Łodzi od 2011 roku. Główny organizator jednej z największych lig koszykówki w kraju. Wolontariusz podczas m. in. Akademickich Mistrzostw Świata w Unihokeju oraz Cheerleadingu (2018 r.), Akademickich Mistrzostw Europy w siatkówce (2019 r.). Tutor i lider Kolegium Akademii Przyszłości w latach 2016 – 2018. Koordynator regionalny XVI edycji Akademii Przyszłości, odpowiedzialny za pracę około 50 wolontariuszy. Przez kilka lat działał społecznie w Łódzkim Związku Koszykówki. Jako wolontariusz brał udział w akcjach „Szlachetnej Paczki”, WOŚP, a także przez kilka lat działał dla Polskiego Związku Koszykówki, współtworząc i realizując programy szkoleniowe dla arbitrów koszykówki.

Lokalne spotkanie branżowe skierowane do organizatorów wolontariatu dofinansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *