spotkanie informacyjne „WOLONTARIAT W OCHRONIE ZDROWIA”

spotkanie informacyjne „WOLONTARIAT W OCHRONIE ZDROWIA”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym online  pt. „WOLONTARIAT W OCHRONIE ZDROWIA” dedykowanym dla kierowników, dyrektorów, członków zarządu, osób decyzyjnych w obszarze organizacji wolontariatu w placówkach wykonujących działalność leczniczą oraz pozostałych osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu. Spotkanie dedykowane jest, zarówno do przedstawicieli placówek wykonujących działalność medyczną, którzy do tej pory nie współpracowali zWięcej ospotkanie informacyjne „WOLONTARIAT W OCHRONIE ZDROWIA” Czytaj dalej…