Wolontariusz jako animator kultury

Wolontariusz jako animator kultury

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowym „Wolontariusz jako animator kultury”, realizowanym w terminie 01 września – 31 października 2018 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.

Projekt skierowany jest do wolontariuszy z Łodzi i Pabianic, aktywnie działających na rzecz organizacji i instytucji, którzy chcieliby zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie planowania i realizacji działań wolontarystycznych w podmiotach zajmujących się kulturą

W okresie wrzesień – październik wolontariusze odbędą 44-ro godzinny cykl warsztatowy, który profesjonalne przygotuje ich do planowania, realizacji i ewaluacji działań artystyczno-kulturalnych na rzecz podmiotów edukacyjnych i in., zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Na cykl będą składały się wykłady, spotkania i warsztaty z doświadczonymi specjalistami ze świata kultury i sztuki:

  • „dziedzictwo kulturowe” – inspirujący wykład z zakresu dóbr kultury oraz zasobów kraju i województwa,
  • „tworzenie choreografii i form scenicznych” – warsztaty z zakresu tworzenia rutyn tanecznych oraz wykorzystania poznanych kroków tanecznych w formy artystyczne (performance, animacja, flashmob, happening),
  • „praca z muzyką” – warsztaty z zakresu analizy utworów muzycznych oraz tworzenia muzyki za pomocą instrumentów, nowoczesnych nośników i syntezatorów dźwiękowych,
  • „budowanie przedsięwzięcia animacyjno-edukacyjnego” – warsztaty z zakresu pracy z ciałem i tworzenia różnych form artystycznych, inspirowanych dziedzictwem kulturowym oraz wiedzą wyniesioną z zajęć i warsztatów,
  • „tworzenie projektu wolontarystycznego” – szkolenie z zakresu planowania i realizacji działań wolontarystycznych o charakterze artystyczno-kulturalnym,
  • „potencjał wolontariusza-animatora” – wykład dotyczący form i możliwości angażowania się w różne działania wolontarystyczne w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych.

Uczestnicy cyklu warsztatowego będą mieli zapewniony poczęstunek, materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz gotowość do projekcji samodzielnych działań. W finale zaplanują i zrealizują autorskie działanie w 2-óch placówkach edukacyjnych na terenie Łodzi i Pabianic (po 1 w mieście). W trakcie całego projektu będą mogli korzystać ze wsparcia koordynatora projektu oraz specjalistów, zatrudnionych do współpracy przy realizacji cyklu warsztatowego.

Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 06.09.2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do p. Mariusza Kołodziejskiego: kontakt@centerko.org

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzasadnienie udziału w programie szkoleniowym. Szczegółowy opis szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Projekt „Wolontariusz jako animator kultury” jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 i realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w ramach konkursu „Koalicje Kultury” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Grupa Wolontarystyczna „Agrafka” i Luk Art Media Łukasz Zimnoch-Bednarek.

formularz zgłoszeniowy

harmonogram warsztatów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *