60+ WOLONTARIAT

60+ WOLONTARIAT

Seniorze! Chciałbyś pożytecznie spędzić czas? Poznać nowe osoby? Podzielić się swoim doświadczeniem z innymi? Działać profesjonalnie jako wolontariusz lub lider lokalnej społeczności? Projekt „60+ WOLONTARIAT” jest właśnie dla Ciebie!

Projekt „60+ WOLONTARIAT” zakłada aktywizację najstarszych mieszkańców miasta Łodzi oraz propagowanie idei wolontariatu, dzięki szerokim działaniom edukacyjnym. W ramach zadania zaplanowanego w okresie październik – grudzień 2017 przewidziano następujące formy aktywności:

  • wykłady edukacyjne z zakresu wolontariatu, zarządzania czasem wolnym i zasad komunikacji interpersonalnej (3 spotkania po 2 godziny lekcyjne),
  • poszerzone szkolenia edukacyjne z ww. tematyki pn. „Liderzy 60+” (3 spotkania po 2,5 godziny zegarowej),
  • jednodniowy wyjazd integracyjny dla uczestników szkoleń „Liderzy 60+” z warsztatem nt. autoprezentacji (grudzień),
  • promocja wolontariatu i motywowanie osób 60+ do angażowania się w działania społeczne.

Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych, zestaw gadżetów, drobny poczęstunek oraz indywidualne wsparcie opiekuna seniorów.  Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wolontarystycznych w obszarze umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, podnoszenia własnej efektywności, planowania działań oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych w wolontariacie. Po zrealizowaniu cyklu warsztatowego, każdy senior otrzyma ofertę wolontariatu, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, możliwości, predyspozycje oraz zainteresowania.

Warunki udziału:

  • ukończony 60-ty rok życia,
  • zamieszkanie na terenie Łodzi lub podejmowanie działań na rzecz podmiotów zlokalizowanych na terenie miasta,
  • nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego („ankiety rekrutacyjnej”).

Zgłoszeń można dokonywać osobiście w godzinach pracy biura Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” lub drogą elektroniczną za do opiekuna seniorów, p. Małgorzaty Trojanowskiej, e-mail: gosia@centerko.org

 

Uwaga!
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, Wnioskodawca może zaproponować inną formę zaangażowania dla kandydata projektu.

ankieta rekrutacyjna

harmonogram zajęć

Zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych w ramach projektu „60+ Wolontariat” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

2 thoughts on “60+ WOLONTARIAT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *