STAWIAM NA YOŁ YOŁ SENIORÓW!

STAWIAM NA YOŁ YOŁ SENIORÓW!

Podaruj nam 1,5% podatku ~ bądź Dobrym Duchem przyjaznego pomagania ~ ********************************************************************* Pozyskane środki przeznaczymy na rozwój wolontariatu z udziałem osób 60+: zorganizujemy warsztaty tańca hip-hop dla wolontariuszy-seniorów; przeprowadzimy działania edukacyjne, wzmacniające kompetencje wolontariuszy; wesprzemy akcje i działania wolontariackie z udziałem seniorów; sfinansujemy stroje i przejazdy na zawody taneczne dla grupy Yoł Yoł Seniorzy. WWięcej oSTAWIAM NA YOŁ YOŁ SENIORÓW! Czytaj dalej…