spotkanie dla liderów i kierowników

spotkanie dla liderów i kierowników

Regionalne Centrum Wolontariatu “Centerko” serdecznie zaprasza na bezpłatny cykl spotkań dla liderów i kierowników na temat realizacji wolontariatu. Zapraszamy liderów i kierowników m. in: grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, zakładów leczniczych, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, schronisk dla zwierząt, noclegowni, hosteli, urzędów, zakładów karnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków poprawczych,Więcej ospotkanie dla liderów i kierowników Czytaj dalej…