Szkolenie rozwijające dla koordynatorów wolontariatu

Szkolenie rozwijające dla koordynatorów wolontariatu

Szkolenie online na platformie Zoom pn. „Bez spiny – jak budować relacje i motywować wolontariuszy”, podczas którego koordynatorzy poznają narzędzie wspierające ich w zrozumieniu, budowaniu relacji z wolontariuszem oraz odpowiednim ich motywowaniu. Całość szkolenia będzie oparta na koncepcji modelu DISC jako narzędziu pomocnemu w poszerzaniu świadomości i usprawnianiu współpracy w grupie. Model DISC opisuje różne styleWięcej oSzkolenie rozwijające dla koordynatorów wolontariatu Czytaj dalej…