sprawny ekspert pozarządowy

sprawny ekspert pozarządowy

ZHP Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Celem projektu jestWięcej osprawny ekspert pozarządowy Czytaj dalej…

Chorągiew Łódzka ZHP

Chorągiew Łódzka ZHP

CHORĄGIEW ŁÓDZKA ZHP Łódź, ul. Stefanowskiego 19 Funkcje: – pomoc w wychowaniu dzieci w wieku 7-21 lat, – pomoc przy organizacji dużych wydarzeń (zlotów, konferencji, festynów), – prace na rzecz ochrony przyrody i kultywowanie dziedzictwa Związku Harcerstwa Polskiego. Kontakt do koordynatora: p. Magdalena Kołodziejska tel.: 501 899 336 e-mail: lodzka@zhp.pl strona internetowa