BARWY WOLONTARIATU 2019 – WYNIKI

BARWY WOLONTARIATU 2019 – WYNIKI

W dn. 29.11 br. kapituła konkursowa w składzie: p. Krzysztof Kwiatkowski – Senator X kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej p. Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej p. Artur Skórzak – Kierownik Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi p. Ewa Grabarczyk – Kierownik Oddziału ds. Działań Społeczno-Gospodarczych BiuraWięcej oBARWY WOLONTARIATU 2019 – WYNIKI Czytaj dalej…