Inspirujący początek tygodnia

Inspirujący początek tygodnia

W poniedziałkowy poranek 2 października 2017 r. odbyło się półroczne zebranie dla koordynatorów wolontariatu. Spotkanie pn. „Efektywna współpraca koordynatora i pośrednika wolontariatu” miało na celu wymianę doświadczeń, wskazówek i oczekiwań odnośnie efektywnej komunikacji między koordynatorem a pośrednikiem. Cel został osiągnięty. Poruszyliśmy także wiele zagadnień dotyczących funkcjonowania biura „Centerka” oraz sporządzania ofert dla wolontariuszy. Omówiliśmy równieżWięcej oInspirujący początek tygodnia Czytaj dalej…

Z przyjemnością informujemy, iż zgłosiliśmy projekt do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego! Zadanie dotyczy utworzenia w Łodzi Lokalnego Punktu Doradztwa Wolontarystycznego wzmacniającego Lokalne Centra Wolontariatu oraz podmioty planujące rozwijać wolontariat w swoich strukturach, mające swoje siedziby w subregionie powiat m. Łódź oraz sąsiadującym z nim powiecie zgierskim. Działania będą obejmowały szkolenia z zakresu tworzenia iWięcej o Czytaj dalej…