spotkanie informacyjne dla liderów i kierowników nt. realizacji wolontariatu

spotkanie informacyjne dla liderów i kierowników nt. realizacji wolontariatu

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dla liderów i kierowników nt. organizacji wolontariatu w placówce. Podczas spotkania uczestnicy poznają zasady udziału w Korpusie Solidarności, istotę pracy z wolontariuszami, zakres prac koordynatora wolontariatu w placówce, prawa i obowiązki wolontariusza. Potencjalni organizatorzy wolontariatu dowiedzą się, jak odpowiednio przygotować się do przyjęcia wolontariuszy oraz otrzymają kompendiumWięcej ospotkanie informacyjne dla liderów i kierowników nt. realizacji wolontariatu Czytaj dalej…