szkolenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

szkolenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w długofalowym, kompleksowym projekcie (czas trwania: czerwiec-grudzień 2017 r.), skierowanym do aktywnych seniorów – członków podmiotów prowadzących działania na rzecz osób starszych (NGO, Rady Seniorów, UTW itd.), którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w sferze lokalnych działań społecznych oraz czują się lub chcieliby zostać liderami i pragną zrealizować inicjatywy wolontarystyczne ważne dla ich środowiska.

Pierwszym modułem projektu będzie szkolenie pn. „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych”, które ma na celu rozwój wiedzy i pozyskanie podstawowych kompetencji z zakresu wolontariatu seniorów, pełnienia roli lidera w środowisku lokalnym oraz zdobycia umiejętności w planowaniu i realizacji projektów wolontarystycznych. Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych, a kluczowym jego elementem będzie wzbogacenie wiedzy uczestników z zakresu wolontariatu oraz trening umiejętności i rozwój ich osobistych kompetencji w tematyce szkolenia. Ukończenie szkolenia wiąże się z napisaniem projektu wolontarystycznego, który zostanie później oceniony i będzie prezentowany w mediach oraz na Łódzkiej Gali Wolontariatu.

Szkolenie (czyli od razu cały projekt) przeznaczone jest dla 20 osób, po dwie osoby z podmiotu delegującego (czyli zapraszamy 10 podmiotów) prowadzącego działania na rzecz osób starszych, w tym 50% podmiotów z terenu województwa łódzkiego i 50% z Łodzi. Jeżeli mniej niż 50% podmiotów zgłosi się np. z województwa łódzkiego, reszta osób zostanie dobrana z miasta Łodzi.

Termin szkolenia to 21-23 czerwca 2017 r.

Drugą częścią projektu będzie moduł animacyjny. Działania skoncentrowane będą na kompleksowej pomocy wolontariuszom – liderom/uczestnikom szkolenia/ w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Przewidziane są sesje coachingowe i mentorskie, prowadzone w formie telefonicznej, skype, bezpośredniej i realizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami wolontariuszy – liderów podczas dyżurów coacha. W podmiotach prowadzone będą również wizyty superwizyjne. Superwizja umożliwi diagnozę obecnego zaawansowania podmiotu w realizacji projektu wolontarystycznego, konsultacje z wolontariuszami – liderami, planowanie kolejnych kroków. Podczas wizyt możliwe będzie również spotkanie z partnerami podmiotów, w tym przedstawicielami samorządu lokalnego.

Ostatnią częścią projektu będzie moduł ewaluacyjny, którego działania będą skupiały się na dokonaniu oceny starań seniorów w rozwoju ich kompetencji jako liderów zmian społecznych oraz wdrażaniu projektów wolontarystycznych w środowisku lokalnym. Na moduł ten składać się będzie grupowa sesja follow-upowa. Sesja umożliwi przegląd dokonań wolontariuszy – liderów. Będzie to jednodniowe spotkanie podczas którego zostaną zaprezentowane osiągnięcia w realizacji projektów wolontarystycznych. Wolontariusze – seniorzy – liderzy osobiście będą prezentowali swoje wdrażane w środowisku pomysły oraz opowiadali o planach ich rozwoju na przyszłość. Ważną częścią modułu będzie tzw. medialna oprawa, realizowana przy współpracy mediów, które przedstawią lokalne wolontarystyczne inicjatywy uczestników cyklu w programie/reportażu telewizyjnym.

Na zakończenie cyklu najlepszy projekt otrzyma Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego podczas Łódzkiej Gali Wolontariatu w grudniu 2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zaproszenie 21-23 czerwca

Harmonogram szkolenia

Formularz Seniorzy 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *